Visum aanvragen

wat heeft u nodig?
Ambassades en consulaten willen de visumvereisten nogal eens wijzigen zonder aankondiging, waardoor het voorbereiden van een internationaal reisplan omslachtig en tijdrovend kan zijn. De meeste ambassades vereisen het aanleveren van een ingevuld visumaanvraagformulier, plus recente pasfoto(’s) en het paspoort. Soms zijn er aanvullende documenten nodig, zoals een gedetailleerd reisplan, informatie over uw gezondheid of een uitnodigingsbrief.

laat cyclomail het doen
Cyclomail doet namens u een visumaanvraag bij het consulaat of de ambassade. U levert uw paspoort, het ingevulde aanvraagformulier en de andere visumvereisten bij ons aan en cyclomail verzorgt de hele procedure, u hoeft zelf dus geen bezoek te brengen aan deze instantie of er contact mee te hebben.

Apostille & legalisatie

bespaar tijd en moeite
Met een apostille of legalisatie wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd. Het document moet daarom voorzien worden van een originele handtekening die gedeponeerd is bij de rechtbank in Den Haag. Door een nauwe samenwerking met Bakker & Neve Netwerk Notarissen worden uw documenten niet alleen opgehaald door cyclomail, maar ook voorzien van een originele handtekening en waarmerk van de notaris. Wilt u meer weten over deze unieke samenwerking? Maak een afspraak

wanneer legaliseren?
Indien het document afkomstig is voor een land dat het apostilleverdrag heeft ondertekend, worden de documenten meestal voorzien van een apostille. Voor een land dat het apostilleverdrag niet heeft ondertekend dient het document te worden gelegaliseerd. Om een legalisatie bij het betreffende ambassade te verkrijgen kan een traject via diverse instanties noodzakelijk zijn.

Via de notaris ontvangt u één verzamelfactuur met alle handelingen en kosten inclusief de koerierskosten. Bespaar uzelf veel tijd en moeite dankzij deze samenwerking.

071 888 99 79